TIN TỨC

EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu

Quy định mới  EU 2020/2236 thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU và...

Công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU

FLIS (Food Labelling Information System), là một công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU, hiện đã có trên trang web...

Ủy ban châu Âu giới thiệu Chương trình hành động để thúc đẩy sản xuất hữu cơ

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu Kế hoạch hành động về sự phát triển của sản xuất...

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm thấp nhất trong vòng 5 tháng

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam biến động giảm theo đà chung của giá gạo thế giới. Giá gạo xuất khẩu đã liên tục...

Gần 4,8 tỷ USD hàng xuất khẩu sang EU hưởng ưu đãi theo EVFTA

8 tháng thực thi EVFTA, các cơ quan, tổ chức được uỷ quyển cấp C/O mẫu EUR.1 đã cấp hơn 127,296 bộ C/O mẫu...

Công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU

(Food Labelling Information System), là một công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU, hiện đã có trên trang web...

SỰ KIỆN

THỊ TRƯỜNG - NGÀNH HÀNG

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG

SỰ KIỆN

THỊ TRƯỜNG - NGÀNH HÀNG

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG