Quy định của Thị trường xuất khẩu

Chính sách và các quy định của Đan Mạch

Việc sản xuất và các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu đối với sản phẩm hữu cơ tại Đan Mạch hài hòa với các...

Những điều cần biết về quy định nhập khẩu tại Senegal

Chế độ nhập khẩu vào Senegal được quy định tại Luật số 2014-10 ngày 28/2/2014 liên quan đến Bộ luật hải quan nhưng cũng...

Qui định về nhập khẩu của Phần Lan

Thủ tục hải quan Tất cả các hàng hoá nhập khẩu vào Phần Lan đều phải làm các thủ tục hải quan. Tờ khai hải quan...

Qui định về kiểm dịch động thực vật của Na Uy

Kiểm dịch động vật Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy chịu trách nhiệm điều phối việc kiểm soát nhập khẩu động vật và các...

Tin vừa xem