HỘI CHỢ TRIỄN LÃM

Hội chợ hàng Việt Nam năm 2020 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến...

Tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 theo Quyết định số 2337/QĐ-BCT ngày 31/8/2020 của Bộ Công...

Mời tham gia Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020

Căn cứ Công văn số 971/SCT-TTKC&XTTM ngày 06/10/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu về việc mời tham gia “Hội chợ Công nghiệp...

Tin vừa xem