THỊ TRƯỜNG - NGÀNH HÀNG

Thay đổi dự báo xuất khẩu tôm, có thể đạt 3,8 tỷ USD

Theo VASEP, dự báo xuất khẩu tôm năm nay có thể đạt 3,8 tỷ USD bởi nhiều cửa sáng thị trường, thay vì dự...

Đẩy mạnh xuất khẩu rau, quả tươi sang Thái Lan

Trước khó khăn xuất khẩu do ảnh hưởng dịch Covid-19, Việt Nam nỗ lực mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp nhắm tới thị...

THỊ TRƯỜNG