THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC BẮC ÂU

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 4 tháng 2020

Mặt hàng 4 tháng 2019 4 tháng 2020 Tăng/giảm (%) Kim ngạch xuất khẩu 106.132.328,00 96.014.761,00 -9,50 Hàng thủy sản 12.399.877,00 12.851.798,00 3,60 Cà phê 659,35 496,12 -24,80 Sản phẩm từ chất dẻo 4.343.478,00 5.560.710,00 28,00 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 1.977.127,00 2.332.166,00 18,00 Sản phẩm mây,...

Việt Nam xuất khẩu sang Thuỵ Điển 4 tháng 2020

Mặt hàng 4 tháng 2019 4 tháng 2020 Tăng/giảm (%) Kim ngạch xuất khẩu 407.616.113,00 390.360.893,00 -4,20 Điện thoại các loại và linh kiện 226.850.239,00 226.671.232,00 -0,10 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh...

THỊ TRƯỜNG