TIN TRONG NƯỚC

Giày dép, dệt may, sắt thép tận dụng hiệu quả ưu đãi từ FTA

Gần 53 tỷ USD hàng xuất khẩu được ưu đãi thuế Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây một phần...

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm thấp nhất trong vòng 5 tháng

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam biến động giảm theo đà chung của giá gạo thế giới. Giá gạo xuất khẩu đã liên tục...

Gần 4,8 tỷ USD hàng xuất khẩu sang EU hưởng ưu đãi theo EVFTA

8 tháng thực thi EVFTA, các cơ quan, tổ chức được uỷ quyển cấp C/O mẫu EUR.1 đã cấp hơn 127,296 bộ C/O mẫu...

Công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU

(Food Labelling Information System), là một công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU, hiện đã có trên trang web...

Nâng cao năng lực tuân thủ các quy định đối với xoài xuất khẩu

(CTO) - Ngày 12-4, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ...

Tin vừa xem