Chính sách và các quy định của Đan Mạch

Việc sản xuất và các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu đối với sản phẩm hữu cơ tại Đan Mạch hài hòa với các quy định của Liên minh Châu Âu.

Sản xuất sản phẩm hữu cơ

Các quy định của EU liên quan đến sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hữu cơ, bao gồm:

  • Quy định (EU) 2018/848 ngày 30/5/2008 về sản xuất các sản phẩm hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ;
  • Quy định (EU) 2020/427 ngày 13/1/2020 sửa đổi Phụ lục II Quy định (EU) 2018/848 liên quan đến các quy định sản xuất các sản phẩm hữu cơ;
  • Quy định (EU) 2020/1794 ngày 16/9/2020 sửa đổi Phụ lục II, phần I Quy định (EU) 2018/848 liên quan đến việc sử dụng vật liệu tái tạo và thực vật chuyển đổi phi hữu cơ;
  • Quy định EU 2020/1693 ngày 11/11/2020 sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 liên quan đến ngày áp dụng và một số ngày áp dụng khác của một số điều khoản trong Quy định 2018/848;
  • Quy định (EU) 2020/464 ngày 26/3/2020 về việc thực hiện Quy định (EU) 2018/848 liên quan đến các tài liệu cần thiết để công nhận hồi tố các giai đoạn nhằm mục đích chuyển đổi, sản xuất sản phẩm hữu cơ và thông tin được cung cấp bởi các quốc gia thành viên;
  • Quy định (EU) 2020/2042 ngày 11/12/2020 sửa đổi Quy định (EU) 2020/464 liên quan đến ngày áp dụng và một số ngày áp dụng khác của một số điều khoản trong Quy định 2018/848;
  • Quy định (EU) 2020/2146 ngày 24/9/2020 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 về các quy tắc sản xuất đặc biệt trong sản xuất hữu cơ;
  • Quy định (EU) 2021/279 ngày 22/2/2021 quy định các quy tắc chi tiết để thực hiện Quy định (EU) 2018/848 về các biện pháp kiểm soát và các biện pháp khác đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc xuất xứ và tuân thủ trong sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ.

Yêu cầu dán nhãn hữu cơ

Thuật ngữ hữu cơ hoặc các từ sinh học, sinh thái chỉ có thể được sử dụng để ghi nhãn các sản phẩm tuân thủ các quy tắc sản xuất hữu cơ của EU và nếu ít nhất 95% thành phần của sản phẩm là hữu cơ. Đối với các sản phẩm có chứa ít hơn 95% thành phần hữu cơ thì thuật ngữ hữu cơ chỉ có thể được sử dụng để chỉ các thành phần hữu cơ riêng lẻ trong danh sách các thành phần của sản phẩm.

EU organic logo

Kể từ ngày 1/7/2012, việc sử dụng biểu tượng logo hữu cơ của EU đã trở thành bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm hữu cơ được đóng gói và sản xuất tại EU. Các sản phẩm hữu cơ được nhập khẩu từ nước thứ ba có thể mang biểu tương logo hữu cơ của EU nếu chúng tuân thủ các quy tắc sản xuất của EU.

Ngày 30/5/2018, Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu đã chính thức thông qua văn bản quy định mới của EU về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ, quy định EU 2018/848. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Quy định 2018/848 quy định chặt chẽ hơn đối với hàng hóa hữu cơ nhập khẩu từ các nước không thuộc EU. Để có thể xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ vào EU nói chung và Đan Mạch nói riêng, các doanh nghiệp sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định số 2018/848 của EU.

Tại Đan Mạch, Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch (MEF) là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm hữu cơ và sản xuất hữu cơ. Đan Mạch đã tạo ra một chứng chỉ sản xuất hữu cơ, bao gồm ngày kiểm tra cuối cùng, tổng quan về ngày chuyển đổi, liệu cây trồng và vật nuôi có được bán dưới dạng hữu cơ hay không…

Cơ quan nông nghiệp Đan Mạch cho phép sử dụng nhãn hữu cơ Đan Mạch, biểu tương Ø màu đỏ. Nhãn này chỉ có thể được áp dụng cho các sản phẩm từ các trang trại Đan Mạch được phép sản xuất hữu cơ.

Danish organic logo

Nguồn: https://vietnordic.com/

TIN VỪA XEM