Mời tham gia chương trình kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng tại An Giang và Phú Quốc

Thực hiện biên bản ghi nhớ ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 4 tỉnh An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp về phối hợp trưng bày và kết nối thương mại các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh ABCD;

Căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ mong muốn trực tiếp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường trong nước; hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm các hộ sản xuất kinh doanh đạt chứng nhận OCOP và hàng hóa đặc trưng của thành phố đến với người tiêu dùng và du khách;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ
(sau đây gọi tắt là Trung tâm) xây dựng kế hoạch tham gia chương trình kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng tại An Giang và Phú Quốc.

Do chương trình chi tiết của kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại năm 2021 chưa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nên Trung tâm kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch tham gia sự kiện này với nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại năm 2021.

(Đính kèm 157-KH 156 TTXT.signed)

Nguồn: CPA

TIN VỪA XEM

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nhãn xuồng Khánh Hòa – An Giang

Năm 2021, tỉnh An Giang có 481 ha trồng nhãn, diện tích cho trái là 243 ha, thu hoạch hàng tuần khoảng 20 -...

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM NHÃN VIỆT NAM 2021

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm...

Giày dép, dệt may, sắt thép tận dụng hiệu quả ưu đãi từ FTA

Gần 53 tỷ USD hàng xuất khẩu được ưu đãi thuế Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây một phần...

EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu

Quy định mới  EU 2020/2236 thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU và...

Công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU

FLIS (Food Labelling Information System), là một công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU, hiện đã có trên trang web...