Qui định về kiểm dịch động thực vật của Phần Lan

Kiểm dịch động vật

Là thành viên của EU, Phần Lan tuân thủ các qui định kiểm dịch động vật của EU. Các yêu cầu cơ bản nhất bao gồm:

 • Nước xuất khẩu phải nằm trong danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu danh mục sản phẩm liên quan vào EU;
 • Sản phẩm có nguồn gốc động vật chỉ được nhập khẩu vào EU nếu được sản xuất từ các cơ sở chế biến được nước xuất khẩu phê duyệt;
 • Tất cả động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe có chữ ký của bác sĩ thú y chính thức của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu;
 • Mọi lô hàng đều phải được kiểm tra tại điểm kiểm tra biên giới của nước thành viên EU;
 • Nếu dịch bệnh bùng phát ở một quốc gia ngoài EU gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe động vật hoặc sức khoẻ cộng đồng, EU có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ tạm thời, bao gồm đình chỉ nhập khẩu từ toàn bộ hoặc một phần quốc gia liên quan hoặc đưa ra yêu cầu đặc biệt đối với các sản phẩm từ quốc gia đó.

Danh sách các động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật chịu sự kiểm soát khi nhập khẩu vào EU, được qui định tại chỉ thị 91/496/EEC and 97/78/EC.

Khi nhập khẩu động vật và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật từ các nước ngoài EU, nhà nhập khẩu phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của EU, của Phần Lan, và làm các thủ tục kiểm dịch tại các điểm kiểm tra biên giới được chỉ định (BIP).

Các lô hàng cần kiểm dịch sẽ phải trả lệ phí.

Trước khi hàng đến Phần Lan, doanh nghiệp cần thông báo cho điểm kiểm tra biên giới mà hàng sẽ đến qua Hệ thống Kiểm soát Thương mại và Chuyên gia TRACES ít nhất trước 1 ngày làm việc.

Qui trình kiểm dịch tại biên giới như sau:

 • Kiểm tra chứng từ và nhận dạng;
 • Kiểm tra hàng hoá đúng với chứng từ;
 • Kiểm tra tình trạng của động vật;
 • Kiểm tra cảm quan về thực phẩm và sản phẩm;
 • Lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm (nếu cần);
 • Đưa ra quyết định trong hệ thống TRACES;
 • Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu cho lô hàng (CVED) để doanh nghiệp làm thủ tục thông quan.

Qui định về kiểm dịch của EU
Danh sách động vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật bị kiểm soát tại biên giới
Các điểm kiểm tra biên giới
Mức phí kiểm dịch
Hệ thống Kiểm soát Thương mại và Chuyên gia EU (TRACES)

Kiểm dịch thực vật

Thực vật và các sản phẩm thực vật (bao gồm cả trái cây, rau quả và các sản phẩm gỗ) muốn nhập khẩu vào Phần Lan phải đảm bảo các qui định của EU về kiểm dịch thực vật. EU đã đặt ra các yêu cầu kiểm dịch thực vật để ngăn chặn các sinh vật gây hại cho thực vật và các sản phẩm thực vật của EU.

Các yêu cầu chung:

 • Hàng hoá phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;
 • Hàng hoá phải được làm các thủ tục hải quan và kiểm dịch tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU;
 • Hàng hoá phải được nhập khẩu bởi một nhà nhập khẩu đã đăng ký chính thức tại một nước thành viên EU
 • Hàng hoá phải được thông báo trước cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU.

Ngoài ra, tuỳ từng mặt hàng cụ thể sẽ có các yêu cầu chi tiết.

EU có các qui tắc bảo vệ quyền giống cây trồng, qui định quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng có hiệu lực trên toàn EU. Hệ thống này được thực hiện bởi Văn phòng Giống cây trồng cộng đồng (CPVO).

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Cơ quan Thực phẩm Phần Lan và Hải quan Phần Lan là các cơ quan có thẩm quyền về việc nhập khẩu và kiểm dịch động, thực vật. Liên hệ:

Maa- ja Metsätalousministeriö (Ministry of Agriculture and Forestry)
Ruokaosasto (Food Department)
P.O.Box 30, 00023 Valtioneuvosto
(+358) 295 160 01 / 295 16 2013
kirjaamo@mmm.fi / minna-mari.kaila@mmm.fi

Ruokavirasto (Finnish Food Authority)
PL 100, 00027 Ruokavirasto
(+358) 29 520 4742 / 29 530 0400
kirjaamo@ruokavirasto.fi / kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Tulli (Finnish Customs)
Valvontaosasto (Enforcement Department)
Opastinsilta 12, 00101 Helsinki
(+358) 295 52 00 / 295 52 7000
kirjaamo@tulli.fi

Qui định kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào EU

An toàn thực phẩm

Vì thực phẩm là vấn đề rất quan trọng ở châu Âu nên nó được chi phối bởi nhiều quy định. Quy định khung mới nhất được các nước EU áp dụng và dẫn đến sự hài hòa hoàn toàn là Điều luật thực phẩm EC178/20027. Luật này nhằm bảo vệ, ở mức độ cao, sinh mạng và sức khỏe con người, và đúng mức đối với sự an toàn và sức khỏe động vật, thực vật và môi trường. Cách tiếp cận tổng hợp “từ trangtrại đến bàn-ăn” được xem là nguyên tắc chung cho chính sách an toàn thực phẩm của EU.

Pháp luật về thực phẩm liên tục thay đổi. Những yêu cầu về thực phẩm bao gồm chất gây ô nhiễm, mức dư lượng tối đa, điều kiện vệ sinh (Quy định vệ sinh thực phẩm của EU: EC852, 853 và 854/2004 và những nhãn mác, hay nhiều hơn nữa tùy theo loại hàng. Thí dụ, thực phẩm có nguồn gốc động vật phải được nuôi trong những cơ sở được EC công nhận, phải có chứng chỉ về sức khỏe, và phải được kiểm tra và thử trước khi nhập, và phải được phê duyệt trước khi bán. Thực phẩm được bán dưới dạng “hữu cơ” phải tuân thủ quy định của EU (EEC2092/91) và phải được cấp chứng chỉ bởi một tổ chức độc lập và được dán nhãn mác phù hợp. Những yêu cầu đặc biệt đối với việc xuất khẩu mặt hàng này từ các nước đang phát triển được đề cập trong Quy định của Hội Đồng EC1788/20018.

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu thụ ở Phần Lan là rất cao.

Thực phẩm được sản xuất tại Phần Lan không chứa các chất hóa học ở mức gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm cũng có tỷ lệ rất thấp. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng được qui định rất chặt chẽ tại Phần Lan.

Một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa Phần Lan có thể chỉ được phép chứa một số chất phụ gia nếu được Bộ Thương mại và Công nghiệp Phần Lan chấp thuận.

nguồn: https://vietnordic.com/

TIN VỪA XEM

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nhãn xuồng Khánh Hòa – An Giang

Năm 2021, tỉnh An Giang có 481 ha trồng nhãn, diện tích cho trái là 243 ha, thu hoạch hàng tuần khoảng 20 -...

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM NHÃN VIỆT NAM 2021

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm...

Giày dép, dệt may, sắt thép tận dụng hiệu quả ưu đãi từ FTA

Gần 53 tỷ USD hàng xuất khẩu được ưu đãi thuế Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây một phần...

EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu

Quy định mới  EU 2020/2236 thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu từ bên ngoài vào EU và...

Công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU

FLIS (Food Labelling Information System), là một công cụ thông tin ghi nhãn thực phẩm mới trên toàn EU, hiện đã có trên trang web...